Zásady vrátenia peňazí

Spoločnosť neakceptuje vrátenie ani refundáciu žiadneho výrobku po jeho dodaní dodávateľovi.

Ak výrobok alebo služba ponúkaná na webovej lokalite spoločnosti nie je v súlade s opisom, môžete výrobok vrátiť, ako je uvedené v podmienkach nákupu.